Chính sách quyền riêng tư trên Giabinhgroup.com

Chính sách quyền riêng tư sửa đổi mới nhất trên giabinhgroup.com: Ngày 30 tháng 5 năm 2019

Bạn thừa nhận rằng Chính sách quyền riêng tư này là một phần trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi, và bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện của chính sách. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng trang web này. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Những thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi có thông báo về chúng. Các thông báo này có thể được đưa ra theo các cách thức bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi email đến địa chỉ email do người dùng đã đăng ký cung cấp và việc đăng bản sửa đổi của Chính sách trên trang này.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm cập nhật địa chỉ email hợp lệ với tư cách là người dùng đã đăng ký, xem lại trang web này và Chính sách này định kỳ và nắm được mọi thông tin sửa đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các sửa đổi như vậy sẽ cấu thành: (a) sự thừa nhận của bạn về Chính sách được sửa đổi; và (b) sự đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi Chính sách được sửa đổi.

1. Loại thông tin được thu thập

Để cung cấp hiệu quả hơn các dịch vụ đa dạng của chúng tôi, chúng tôi thu thập hai loại thông tin về người dùng: Thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin không cho phép nhận dạng cá nhân. Mục tiêu chính của chúng tôi trong việc thu thập thông tin từ bạn là cung cấp cho bạn trải nghiệm mượt mà, hiệu quả và cá nhân hơn khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin nhận dạng cá nhân: Thuật ngữ này chỉ thông tin cho phép chúng tôi biết cụ thể bạn là ai. Khi bạn tham gia một số hoạt động trên trang web này như đăng ký thành viên, đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ, gửi nội dung và/hoặc đăng nội dung lên các diễn đàn thảo luận hoặc các khu vực công cộng khác, tham gia cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng, điền vào khảo sát hoặc gửi phản hồi cho chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định về “Có phải là bạn” bằng cách điền và gửi biểu mẫu trực tuyến. Bạn có toàn quyền lựa chọn tham gia vào các hoạt động này, tuy nhiên, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân như họ, tên, địa chỉ bưu chính (bao gồm mã zip), địa chỉ email, công ty nơi bạn làm việc, chức danh và bộ phận, số điện thoại và fax cùng các thông tin nhận dạng cá nhân khác. Khi đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web, bạn có thể được yêu cầu cung cấp số thẻ tín dụng. Tùy vào hoạt động cụ thể, một số thông tin chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp được xác định là thông tin bắt buộc hoặc tự nguyện. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu bắt buộc đối với một hoạt động cụ thể, bạn sẽ không thể tham gia hoạt động đó.

Thông tin không cho phép nhận dạng cá nhân: Thuật ngữ này chỉ thông tin không thể tự bản thân nó định danh ra một cá nhân cụ thể. Chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định về bạn dựa vào các trang thành phần bạn truy cập trên trang web của chúng tôi theo nhiều cách. Thông tin này được tổng hợp và phân tích trên cả cơ sở cá nhân lẫn tổng hợp. Thông tin này có thể bao gồm Trình định vị tài nguyên thống nhất (Uniform Resource Locator, URL) của trang web bạn vừa từ đó đến, URL bạn sẽ truy cập tiếp theo, trình duyệt bạn đang sử dụng và địa chỉ Giao thức Internet (Internet Protocol, IP). URL là địa chỉ chung của tài liệu và các tài nguyên khác trên World Wide Web. Địa chỉ IP là số định dạng của máy tính hoặc thiết bị trên mạng Giao thức điều khiển truyền phát (Transmission Control Protocol, TCP)/IP, chẳng hạn như World Wide Web. Các mạng như Web sử dụng giao thức TCP/IP để định tuyến thông tin dựa trên địa chỉ IP của đích đến. Nói cách khác, địa chỉ IP là số được tự động gán cho máy tính của bạn bất cứ khi nào bạn lướt web, cho phép các máy chủ web định vị và nhận dạng máy tính của bạn. Máy tính yêu cầu địa chỉ IP để cho phép người dùng giao tiếp trên Internet.

2. Phương pháp thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi không thu thập bất kỳ Thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn trừ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Bạn cung cấp một số Thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi khi bạn: (a) đăng ký dịch vụ của chúng tôi và đăng ký địa chỉ email của bạn với chúng tôi; (b) tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc các cuộc thi do chúng tôi hoặc một trong các đối tác của chúng tôi tài trợ; (c) đăng ký nhận các ưu đãi đặc biệt từ các bên thứ ba được chọn; (d) gửi email, gửi biểu mẫu hoặc truyền thông tin khác qua điện thoại hoặc thư; hoặc (e) gửi thẻ tín dụng của bạn hoặc thông tin thanh toán khác khi đặt hàng và mua sản phẩm và dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ bạn tại các điểm khác trên trang web của chúng tôi khi có thông báo cho bạn biết thông tin sẽ được thu thập.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thu thập, hoặc máy chủ quảng cáo và/hoặc máy chủ nội dung bên thứ ba của chúng tôi có thể thu thập một số Thông tin không cho phép nhận dạng cá nhân nhất định. Thông tin này cuối cùng sẽ được lưu trữ dưới dạng các danh mục cửa hàng và, trong một số trường hợp, các URL cụ thể. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để chẩn đoán sự cố với máy chủ, phần mềm của chúng tôi để quản lý trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học. Các máy chủ quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho chúng tôi các báo cáo tóm tắt chứ không phải báo cáo riêng lẻ, và các báo cáo này sẽ cho chúng tôi biết có bao nhiêu quảng cáo được hiển thị và được nhấp vào tại trang web của chúng tôi.

Chúng tôi chủ yếu sẽ sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, theo các thỏa thuận chúng tôi có với bạn. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân để tăng cường hoạt động của trang web, thực hiện đơn đặt hàng, cải thiện các nỗ lực tiếp thị và quảng cáo, phân tích thống kê việc sử dụng trang web, nâng cao sản phẩm và dịch vụ cung cấp và tùy chỉnh nội dung, bố cục và dịch vụ trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân để cung cấp thông tin đến bạn và để liên hệ với bạn khi có thông báo về quản trị. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân để giải quyết các tranh chấp, khắc phục sự cố và thực thi các thỏa thuận chúng tôi có với bạn, bao gồm Điều khoản sử dụng trang web, Điều khoản và điều kiện bán hàng và Chính sách quyền riêng tư này.

3. Công bố thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn với người khác hoặc cho họ thuê thông tin này. Chúng tôi cung cấp một số dịch vụ của mình thông qua các thỏa thuận theo hợp đồng với các chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các bên thứ ba khác. Chúng tôi và các đối tác dịch vụ của chúng tôi sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để vận hành các trang web của chúng tôi và để cung cấp dịch vụ của họ. Ví dụ: chúng tôi phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng của bạn cho ngân hàng phát hành thẻ để xác nhận thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ được mua trên trang web này; cung cấp thông tin địa chỉ của bạn cho dịch vụ giao hàng để giao sản phẩm bạn đã đặt hàng; và cung cấp thông tin đặt hàng cho các bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Chúng tôi sẽ khuyến khích các đối tác dịch vụ của mình áp dụng và đăng các chính sách quyền riêng tư. Tuy nhiên, việc các đối tác dịch vụ sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn chịu sự chi phối của chính sách quyền riêng tư của các đối tác dịch vụ đó và không thuộc sự kiểm soát của chúng tôi.

Đôi khi, chúng tôi có thể được cơ quan hành pháp hoặc tư pháp yêu cầu cung cấp Thông tin nhận dạng cá nhân cho các cơ quan chính quyền thích hợp. Chúng tôi sẽ cung cấp Thông tin nhận dạng cá nhân khi nhận được lệnh của tòa án, trát của tòa, hoặc để hợp tác với một cuộc điều tra của cơ quan hành pháp. Chúng tôi hợp tác toàn diện với các cơ quan hành pháp nhằm xác định những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các hoạt động bất hợp pháp. Chúng tôi có quyền báo cáo cho các cơ quan hành pháp mọi hoạt động mà chúng tôi thành thực tin là bất hợp pháp.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp Thông tin không cho phép nhận dạng cá nhân về doanh số bán hàng, kiểu lưu lượng truy cập và thông tin trang web có liên quan cho các đơn vị quảng cáo bên thứ ba, tuy nhiên, những thống kê này không bao gồm Thông tin nhận dạng cá nhân.

4. Cập nhật và sửa thông tin

Chúng tôi tin rằng bạn cần được truy cập và chỉnh sửa Thông tin nhận dạng cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn có thể thay đổi mọi Thông tin nhận dạng cá nhân trong tài khoản trực tuyến của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên kết với tài khoản của bạn theo hướng dẫn đã đăng trên trang web này.

Vui lòng nêu rõ tên, địa chỉ và/hoặc địa chỉ email của bạn khi liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích bạn cập nhật kịp thời Thông tin nhận dạng cá nhân nếu thông tin đó thay đổi. Bạn có thể yêu cầu xóa thông tin trên tài khoản đã bị xóa hoặc gỡ của bạn; tuy nhiên, do chúng tôi theo dõi các giao dịch trong quá khứ, bạn không thể xóa thông tin liên quan đến các giao dịch trong quá khứ trên trang web này. Ngoài ra, không thể xóa hoàn toàn thông tin của bạn do một số thông tin còn lưu lại do hoạt động sao lưu.

5. Cập nhật và sửa thông tin

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể gửi email cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, nếu bạn cho biết khi đăng ký rằng bạn muốn nhận đề xuất hoặc thông tin từ chúng tôi và các đối tác của chúng tôi, thì thỉnh thoảng, chúng tôi có thể gửi thư trực tiếp cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cảm thấy bạn có thể quan tâm. Chỉ grüv (hoặc đại lý làm việc thay mặt grüv và theo thỏa thuận bảo mật) mới gửi cho bạn thư trực tiếp này và chỉ khi bạn cho biết rằng bạn không phản đối các đề xuất này. Nếu bạn không muốn nhận được những thư như vậy, chỉ cần cho chúng tôi biết khi bạn cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Hoặc, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa thông tin tài khoản của mình bất kỳ lúc nào để không nhận được các đề xuất và thư như vậy nữa.

Bạn cũng có quyền lựa chọn liên quan đến cookie như được mô tả dưới đây. Bằng cách sửa đổi các tùy chọn trình duyệt của bạn, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả cookie, được thông báo khi cookie được đặt hoặc từ chối tất cả cookie. Nếu bạn chọn từ chối tất cả cookie, một số phần trên trang web của chúng tôi có thể hoạt động không đúng cách.

6. Bảo mật thông tin

Trên trang web của chúng tôi, bạn có thể yên tâm rằng Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn được bảo mật, phù hợp với các tiêu chuẩn ngành hiện hành. Bảo mật tất cả Thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến người dùng là mối quan tâm lớn nhất đối với chúng tôi. Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn được bảo vệ theo nhiều cách. Bạn có quyền truy cập Thông tin nhận dạng cá nhân của mình thông qua mật khẩu và ID khách hàng duy nhất do bạn chọn. Mật khẩu này được mã hóa. Chúng tôi khuyên bạn không nên tiết lộ mật khẩu của mình cho người khác. Ngoài ra, Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn nằm trên máy chủ bảo mật, mà chỉ các nhân viên và nhà thầu chọn lọc của grüv mới có quyền truy cập thông qua mật khẩu. Chúng tôi mã hóa Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn và theo đó ngăn các bên chưa được ủy quyền xem thông tin đó khi nó được truyền gửi đến chúng tôi.

Thông tin cá nhân bạn cung cấp mà không phải là Thông tin nhận dạng cá nhân cũng nằm trên máy chủ bảo mật và chỉ có thể truy cập bằng mật khẩu. Do thông tin này không thể bị truy cập từ bên ngoài grüv, bạn sẽ không được yêu cầu chọn mật khẩu để xem hoặc sửa đổi thông tin đó.

Để phục vụ bạn hiệu quả nhất, các giao dịch sử dụng thẻ tín dụng và việc thực hiện đơn hàng sẽ được xử lý bởi các bên thứ ba là ngân hàng, đại lý xử lý và tổ chức phân phối. Họ nhận thông tin cần thiết để xác minh và ủy quyền thẻ tín dụng của bạn hoặc thông tin thanh toán khác, cũng như xử lý và giao đơn hàng của bạn.

Đáng tiếc là không thể có sự bảo đảm an toàn 100% khi dữ liệu được truyền qua mạng Internet hoặc bất kỳ mạng không dây nào. Do đó, mặc dù chúng tôi nỗ lực bảo vệ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, bạn vẫn thừa nhận rằng: (a) có những hạn chế về bảo mật và quyền riêng tư của mạng Internet nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi; (b) sự bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của bất kỳ và tất cả thông tin và dữ liệu trao đổi giữa bạn và chúng tôi thông qua trang web này không thể được đảm bảo; và (c) mọi thông tin và dữ liệu như vậy có thể bị xem hoặc giả mạo trong quá trình truyền gửi bởi bên thứ ba.

7. Cookie

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu trữ cookie trên máy tính của bạn để hỗ trợ và tùy chỉnh việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Cookie là tệp văn bản dữ liệu nhỏ mà một trang web lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn (nếu trình duyệt Web của bạn cho phép) và những tệp này sau đó có thể được truy xuất để chúng tôi nhận diện ra bạn. Cookie của chúng tôi lưu trữ số định dạng người dùng được chỉ định ngẫu nhiên, quốc gia nơi bạn sinh sống và tên của bạn để chào đón bạn quay lại trang web của chúng tôi. Cookie giúp bạn sử dụng trang web dễ dàng hơn, giúp trang web chạy trơn tru hơn và giúp chúng tôi duy trì trang web an toàn. Bạn luôn có quyền từ chối cookie của chúng tôi nếu trình duyệt của bạn cho phép, tuy nhiên nếu như vậy, một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng cách.

Chúng tôi có thể sử dụng công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo bên ngoài để hiển thị biểu ngữ quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Là một phần trong dịch vụ của các công ty này, họ sẽ đặt một cookie riêng trên máy tính của bạn. Chúng tôi sẽ không cung cấp cho bất kỳ máy chủ quảng cáo của bên thứ ba nào Thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin về giao dịch mua hàng của bạn. Chúng tôi và máy chủ quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng Thông tin không cho phép nhận dạng cá nhân về bạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, máy chủ mà máy tính của bạn đã đăng nhập, mã vùng và mã zip được liên kết với máy chủ của bạn và liệu bạn có phản hồi một quảng cáo cụ thể hay không. Các đơn vị quảng cáo khác cũng có thể đặt biểu ngữ quảng cáo trên trang web của chúng tôi theo cách tương tự như trên, tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ Thông tin nhận dạng cá nhân nào cho họ.

8. Chính sách quyền riêng tư của Trang web bên thứ ba

Trừ khi được quy định khác đi trong Chính sách quyền riêng tư này, tài liệu này chỉ đề cập đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn. Các trang web khác, mà người dùng có thể truy cập thông qua trang web của chúng tôi, có chính sách quyền riêng tư và chính sách thu thập dữ liệu, các thực tiễn sử dụng và tiết lộ dữ liệu của riêng họ. Vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các chính sách hoặc thực tiễn hoạt động của bên thứ ba. Ngoài ra, các công ty khác đặt quảng cáo trên trang web của chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn khi bạn xem hoặc nhấp vào quảng cáo của họ thông qua sử dụng cookie. Chúng tôi không thể kiểm soát việc thu thập thông tin này. Bạn nên liên hệ trực tiếp với các đơn vị quảng cáo này nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc họ sử dụng thông tin thu thập được.

9. Vấn đề về quyền riêng tư khác

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên mới được sử dụng trang web này. Theo chính sách của mình, chúng tôi không cố ý thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân về khách truy cập dưới 18 tuổi.

Bạn cũng cần lưu ý rằng khi Thông tin nhận dạng cá nhân được cung cấp tự nguyện (ví dụ: tên, địa chỉ email, v.v.) trên trang web của chúng tôi, thông tin đó, cùng các thông tin bất kỳ nào khác được tiết lộ trong thông tin truyền đạt của bạn đều có thể được các bên thứ ba thu thập và sử dụng và có thể dẫn đến các tin nhắn không mong muốn từ bên thứ ba. Các hoạt động như vậy ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và Chính sách này không áp dụng cho các thông tin đó. Mọi tác vụ gửi thông tin lên các khu vực công khai trên trang web này đều được chấp nhận với sự hiểu biết rằng chúng có thể được tất cả các bên thứ ba truy cập. Nếu bạn không muốn bình luận của mình bị bên thứ ba xem được, bạn không nên gửi bất kỳ nội dung nào. Cuối cùng, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu và/hoặc thông tin tài khoản của mình. Hãy thận trọng và có trách nhiệm mỗi khi hoạt động trực tuyến.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, các thực tiễn hoạt động của trang web này, hay các giao dịch của bạn với trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.